EKOENERGO OY
Actions to Save the Planet
Welcome TervetuloaEnergiakriisiClimate Change IlmastonmuutosData of World Forests Imatran Voimasta Fortumiksi 1932-2013Planning of Optimal Power SystemsPlanning of Nuclear Power SystemsEnergian käyttäjän käsikirjaSukukirjat, Family booksStudies and consultations
Sähkötehon riittävyys 2023
Sähkön hintaan vaikuttaminen
Lausunto Suomen Ilmasto- ja energiastrategiasta
Helsingin CO2-päästöjen vähennys 3 Mt/a
Lausunto Ilmastolaista 2021
Lausunto biopolttoaineiden jakelusta liikenteessä
Energy statistics of Sweden and Finland
Solving the climate change problem
Consultation on EU Capacity markets
Studies and consultations

Ekoenergo oy is making studies and given consultations of current matters in the energy and climate subjects. The papers have been attached.  The latest study prepresents, how Helsinki area can be heated using the waste heat from Loviisa nuclear power plant. Loviisa nuclear plant has 1500 MW thermal output and about 1300 MW of heat can be supplied to district heating networks of Helsinki and Espoo. With this project about one million tons of CO2-emissions can be saved. You can download the study from menu given in the left column in Finnish.

Uusin selvityksemme on "Sähkön riittävyyden varmistaminen", jonka kalvot löytyvät vasemalla olevasta valikosta. Se mukaan Suomesta puuttuu noin 5000 MW sähkötehoa, jonka rakentaminen voitaisiin varmistaa, jos siirrytää kapasiteettimarkkinoihin. USA ja Britannia ovat siirtyneet niihin jo vuosia sitten. Toinen uusi kalvosarja "Sähkön hinta ja siihen vaikuttaminen" kertoo, että sähkön hintoja voidaan laskea noin 40 - 50 % vaikuttamalla sähkön tarjontaan ja päästöoikeuksiin. Sähkön hinnat voi saada noin 20 % edullisemmin järkevän sähkönostostragian avulla. Näistä kerrotaan tehdyssä selvityksessä.

Ekoenergo Oy on tehnyt selvityksiä energiataloudesta ja ilmastoinmuutoksesta. Selvitykset liittyvät Ekoenergo kustantamiin kirjoihin. Uusin kirja "Ilmaston lämpenemisen pysäytys kahteen asteeseen" kertoo, että lämpeneminen voidaan rajoittaa kahteen asteeseen, jos CO2-päästöt puolitetaan vuoteen 2050 mennessä. Sen sijaan 1,5 asteen lämpötila ylittyy varmasti, koska lämpötila on noussut jo 1,2 astetta ja jos auringsätely olisi normaalia lämpeneminen olisi jo 1,4 astetta. Kirjan voi ladata ilmaseksi valikosta Ilmastonmuutos. Sen voi saada painettuna kirjana seuraava linkin kautta BOD -kirjakaupasta ja esim Suomalaisesta kirjakaupasta ja Prisman verkkokaupasta
https://www.bod.fi/kirjakauppa/ilmaston-laempenemisen-pysaeytys-kahteen-asteeseen-asko-vuorinen-9789526839486

Ekoenergon lausunto "Suomen Ilmasto- ja energistrategiasta" liittyy em. kirjaan, jossa tavoitellaan ilmaston lämpenemisen pysätys alle kahden asteen vuoteen 2050 mennessä. Siihen päästään, jos CO2-puolitetaan vuoteen 2050 mennessä nykyisestä 36 Gt:sta 18 Gt:iin, joka vastaa merten ja maaperän hiilinielujen määrää. Silloin maailmassa on noin 9 miljardia ihmistä, jolloin kaikkien maiden tavoite tulee alittaa CO2-päätöissä taso 2 t/asukas. Suomelle se tarkoittaa, että vuonna 2050 CO2-päästöjä tulee olla 11 MtCO2. Kun päästöt ovat tänään noin 40 Mt, vähennysten tulee olla 29 Mt 29 vuodessa eli noin yksi tonni per vuosi. Vuoden 2035 tavoite tulee olla päästöjen vähennys vuoden 2021 tasosta 14 Mt ja päästöjen tulee olla alle 25 Mt vuonna 2035.

Ekoenergon lausunto Ilmastolaista liittyy tähän, koska ehdotetun Ilmastolain tavoitteena on lämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen. Lämpötian nousu jää alle kahden asteen, kun CO2-päästöt rajoitetaan vuonna 2050 tavoittena olevaan päästöjen puolittamiseen 18 Gigatonniin eli kahteen tonniin per asukas. Suomelle se tarkoittaa 11 miljoona tonnin päästöjä vuonna 2050. Vuonna 2019 Suomen CO2-päästöt olivat 43 Mt, joten päästöjä pitää vähentää 43 - 11 = 32 miljoonaa tonnia 31 vuodessa eli noin  miljoona tonnia vuodessa. Tällä vauhdilla päästöt olisivat vuonna 2030 noin 32 miljoonaa tonnia eli 45 % pienemmät kuin vuonna 1990. Ilmastolaissa esitetty 60 % tavoite on mahdoton ja tarpeettoman kireä samoin kuin epärealistinen tavoite lämpenemisen pysäytys 1,5 asteeseenkin.

Ekoenergo on selvittänyt viimeksi myös Loviisan ydinkaukolämmön hyödyntämistä Pääkaupunkiseudun lämmityksessä. Selvityksen mukaan Loviisasta saisi ydinkaukolämpöä edullisesti hinnalla 25 euroa megwattitunti. Sen avulla PKS:n kaukolämmön CO2-päästöjä voitaisiin laskea noin miljoonaa tonnia eli 70 %. Selvitys löytyy vasemmalla olevasta valikosta "Helsingin CO2-päästöjen vähennys 3 Mt/a".

 


Welcome TervetuloaEnergiakriisiClimate Change IlmastonmuutosData of World Forests Imatran Voimasta Fortumiksi 1932-2013Planning of Optimal Power SystemsPlanning of Nuclear Power SystemsEnergian käyttäjän käsikirjaSukukirjat, Family booksStudies and consultations