EKOENERGO OY
Actions to Save the Planet
Welcome TervetuloaEnergiakriisiClimate Change IlmastonmuutosData of World Forests Imatran Voimasta Fortumiksi 1932-2013Planning of Optimal Power SystemsPlanning of Nuclear Power SystemsEnergian käyttäjän käsikirjaSukukirjat, Family booksStudies and consultations
Kilpailu energiasta ja energiakriisit
Sähköpulakalvot Suomessa 2023
Sähkön hintakalvot
Videoita energiakriisistä
Varavoimaselvitys 2004
Energiakriisi
Venäjän sota Ukrainassa aloitti Euroopassa vakavan energiakriisin, kun kaasun tuonti EU:hun loppui. Kaasua alettiin tuoda LNG:nä, joka oli jopa kymmenen kertaa putkikaasua kalliimpaa. Monet sähköntuottajat vaihtoivat kaasusta hiileen ja sen vuoksi myös hiilen hinta viisinkertaistui. Polttoaineiden hintojen nousu nosti puolestaan sähkön hintoja Suomessa aiemmasta noin 40 eurosta megawattitunnilta (5 c/kWh) noin 200 - 300 euroon megawattitunnilta (25-40 c/kWh) eli viisinkertaiseksi.

Suomi joutui tähän myllerrykseen myös siitä syystä, kun Venäjä katkaisi sähkön viennin Suomeen. Koska Suomen voimalaitoskapasiteetissa oli ennestään noin 5000 MW vajaus ja tuontikapasiteetti pieneni 5000 megawatista noin 2700-3700 megawattiin, niin talvella 2022-2023 sähköä joudutaan todennäköisesti säännöstelemään kiertävien sähkökatkojen avulla. Sähkötehon puutteen syynä on vuoden 1995 sähkömarkkinalaki, joka ei velvoita ketään rakentamaan huippu- ja varavoimalaitoksia. Se tuli uusia pikaisesti siten, että uusia voimalaitoksia rakennettaisiin.

Oheisessa selvityksessä kerrotaan, että nyt olisi syytä rakentaa nopeasti uutta voimalaitoskapasiteettia, jotta tämä sama tilanne ei toistu joka vuosi vuoteen 2030 asti. Nopeimmin voisi rakentaa moottorivoimalaitoksia, jotka voisivat käydä öljyllä, kaasulla tai metanolilla. Samalla niiden avulla voitaisiin sähkön saanti varmistaa myös vakavan sähköpulan aikana. Tallinnan lähellä on Wärtsilän toimittama 260 MW voimala, joka käynnistyy viidessä minuutissa ilman sähköä. Sen avulla voi käynnistää myös maassa olevat muut voimalaitokset. Samanlainen voimala pitäisi olla myös Etelä-Suomessa, jotta sähkökatkojen kestoa voisi lyhentää.

Nopeimmin sähköpulaan voidaan valmistautua pienentämällä sähkön kulutusta. Jos esimerkiksi sähkölämmitteisiin omakotitaloihin asennetaan kellokytkin tai kauko-ohjaus, tehoa voidaan pienentää tarvittaessa jopa 2000 MW vesivaraajien käytössä ja 3000 MW talojen lämmityksessä useiksi tunneiksi. Sama voidaan tehdä myös kauko-ohjatusti sähkömittareiden ohjaussignaalien avulla.

Oheisessa kirjassa "Kilpailu energiasta ja energiakriisit" ja "Sähköpulakalvoissa" kerrotaan, miten jokainen voi varautua sähkön hinnan nousuun ja sähkökatkoihin. Siinä on kerrottu myös energian kilpailusta 1800-luvun alusta alkaen ja öljykriiseistä 1970-luvulla. Yksi tärkeä asiaa on myös ilmaston lämpeneminen, joka liittyy energiankäyttöön. 
Jokainen perhe voi saada omat CO2-päästönsä alle kahteen tonniin per asukas, joka riittää tavoitteeksi kaikille maille. Tehopulasta tehdyn videon voit katsoa täältä https://youtu.be/2WddTg8M-gU. 


Welcome TervetuloaEnergiakriisiClimate Change IlmastonmuutosData of World Forests Imatran Voimasta Fortumiksi 1932-2013Planning of Optimal Power SystemsPlanning of Nuclear Power SystemsEnergian käyttäjän käsikirjaSukukirjat, Family booksStudies and consultations